Restauracje Gliwice

Agroturystyka – Wrocław

Agroturystyka – Wrocław

agroturystyka (5)Co to jest agroturystyka?
Agroturystyka jest formą wypoczynku w warunkach wiejskich i zbliżonych do wiejskich. Czasem połączona jest z pracą w gospodarstwie u osoby, która zapewnia nocleg. Niektórzy mieszkańcy wsi i rolnicy uznają ją za alternatywne źródło dochodu.
Obejmuje ona zakwaterowanie, posiłki, wędkarstwo itd. Jej podstawowym celem jest wykorzystywanie walorów krajobrazowych wsi i udział turystów w prowadzeniu gospodarstwa itd. Mogą oni uczestniczyć w obrzędach ludowych, zajęciach rzemiosła ludowego.
Dawniej ten rodzaj wypoczynku nazywano w Polsce „wczasami pod gruszą”. Polega na wypoczynku w gospodarstwie rolnym połączonym z pracami rolnymi, obserwacji życia zwierząt hodowlanych itd. Jej podstawowym celem jest zapobieganie procesowi wyludnienia wsi i miejscowości wiejskich. Agroturystyka powoduje znaczny wzrost dochodów miejscowej ludności oraz rozwój infrastruktury turystycznej. .
W 2009 roku w Polsce funkcjonowało ponad 5400 gospodarstw agroturystycznych oferujących łącznie ok. 57 000 miejsc noclegowych.

Podobne wpisy o turystyce oraz podróżach:Top