Restauracje Gliwice

Anglia – Z WARSZAWY DO LONDYNU

Anglia – Z WARSZAWY DO LONDYNU

Anglia – Z WARSZAWY DO LONDYNU

GDZIE NAJDOGODNIEJ KUPIĆ BILETY

Bilet lotniczy można kupić bezpośrednio u prze­woźnika lub w agencji lotniczej. Wiele linii lotni­czych w ramach promocji, zwłaszcza latem, ofe­ruje bardzo korzystne i tanie połączenia. Różnice w cenach mogą sięgać nawet do kilkudziesięciu dolarów w przypadku podróży po Europie. Ce­chą charakterystyczną takiej oferty jest bez­względny wymóg korzystania na całej trasie prze­lotu z usług konkretnego przewoźnika. Prócz tego, teoretycznie, wynegocjować można obniżkę ceny biletu pochodzącego z oferty sezonowej, o taki procent, jaki jest pobierany przez agencję jako prowizja za sprzedaż biletów. Może się zda­rzyć, że uda się Wam np. kupić bilet typu APEX na dzień, a nie na 7 dni przed wylotem lub pole­cieć w klasie Business Anglia za cenę klasy turystycz­nej. Jednak kupując bilet u danego przewoźnika poznacie tylko jego ofertą specjalną i choć moż­na ją porównać z oficjalną taryfą, to nie będzie możliwe zestawienie jej z propozycjami innych linii lotniczych, które obsługują interesującą Was trasę. Taką informację można uzyskać w agen­cjach lotniczych, współpracujących z kilkoma lub nawet kilkunastoma liniami lotniczymi i propo­nującymi wybór najtańszego wariantu przelotu. W Polsce działa około 50 agencji lotniczych. Pra­wie wszystkie mają siedzibę w Warszawie, choć stopniowo otwierają biura w dużych miastach wojewódzkich. INT EXPRESS jest jedyną agen­cją otwartą przez całą dobę.

Podobne wpisy o turystyce oraz podróżach:Top