Restauracje Gliwice

GORCE

turystyka (10)Gorce to bardzo łagodne pasmo górskie, z którego wybijają się tylko dwa szczyty, a mianowicie Turbacz (1230 m n.p.m.) i Lubań (1225 m n.p.m.). na stokach widoczny jest piętrowy układ roślinności: w reglu dolnym rosną buki i lipy, wyżej rosną lasy bukowo-jodłowe natomiast w reglu górnym przeważają świerczyny. Do niedawna na leżących na stokach polanach wypasano owce, a od ognisk baców i juhasów palących się wieczorami, czyli ?gorejących? stoków pasmo to wzięło swoją nazwę. Ostatnio jednak zaprzestano wypasu i polany zarastają samoistnie siewkami drzew i znowu powoli acz nieubłaganie przekształcają się z powrotem w lasy.
Pomiędzy dolinami Ochotnicy i Dunajca położone jest porośnięte lasami pasmo Lubania. Są tu jeszcze dziewicze tereny, niewysokie wzniesienia, górskie łąki i źródła z krystalicznie czystą wodą i liczne potoki nadające tej okolicy niesamowity klimat dzikości i pierwotności. Brak bazy turystycznej jest jeszcze dodatkowym atutem dla spragnionych samotności i obcowania z nieskażoną przyrodą.
Sam Turbacz z najbliższą okolicą należy do Gorczańskiego Parku Narodowego.

Podobne wpisy o turystyce oraz podróżach:Top